Thirův dům

Nově zrekonstruovaný Thirův dům je velmi zajímavý  klenutými prostory přízemí , gotickým vstupním portálem sklepa a dalším gotickým portálem zazděným v uličním průčelí. Sklep a síně nad sklepem pocházejí bezpochyby již z 15. století. Mezi významné majitele domu patřila rodina Thirů, která dům obývala od roku 1744 do roku 1937. Posledním majitelem domu z rodiny Thirů byl prof. Karel Václav Thir, který vyučoval na gymnáziu v Táboře a pracoval jako městský archivář. Napsal řadu monografií, článků a studií spojené s dějinami Tábora. Zejména jeho dílo, Staré domy a rodiny táborské z roku 1920 slouží dodnes jako cenný zdroj informací o stavbách, genealogii  vlastníků a domů Tábora.
Pokud budete mít  zájem, úplný výpis o tomto domu z výše uvedené knihy  včetně dobových fotografií , naleznete v části Historie.